Regulamin Sklepu - Akademia Sorobanu
06/08/2020

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Akademia Sorobanu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://akademiasorobanu.pl/ w zakładce Sklep.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest Akademia Sorobanu Karol Sieńkowski NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10 Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Zamówienia

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez poprzez złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli. Art. 60 KC z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

 3. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 4. Możliwa jest realizacja zamówień nietypowych po uprzednim uzgodnieniu warunków zamówienia przez Sprzedającego i Kupującego.

 5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od ich złożenia nie podlegają realizacji i są anulowane.

 6. Dostarczenie przedmiotu może odbyć się na dwa sposoby: wysyłka kurierem InPost bądź do paczkomatu InPost.

Zwroty

 1. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy wysłać na adres sklepu e-mail z informacją o odstąpieniu od umowy.

 2. Zwrot towaru następuje na koszt klienta, przy czym towar musi być nieużywany, zwrócony w oryginalnym opakowaniu jeśli takowe zostało dołączone wraz ze wszelką dokumentacją (np. certyfikat oryginalności, dowód zakupu)

 3. Podstawą zwrotu nie może być różnica w odcieniu użytego materiału, która wynika wyłącznie z ustawień monitora.

 4. Wyjątkiem od zwrotów są przedmioty przecenione ze względu na ich wady.

 5. Wyjątkiem od zwrotów są też treści cyfrowe (np. kurs sorobanu online) o ile Klient zacznie korzystać z tych treści przed upływem czternastu dni, podczas których jest możliwe odstąpienie od umowy.