Regulamin Sklepu Akademia Sorobanu

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – treść cyfrowa, kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca,

 2. Produkt – produkt fizyczny sprzedawany w sklepie online,

 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Operator płatnościTpay System płatności należący do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin,

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://akademiasorobanu.pl/ w zakładce Sklep.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest Akademia Sorobanu Karol Sieńkowski NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10 Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  Przedmiot działalności sklepu

 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów i Kursów, w tym głównie związanych z nauką matematyki – książek, liczydeł, kursów online, gier itp.

 6. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów lub Kursów.

 7. Usługa, o której mowa w ust. 2 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie produktów lub treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

 8. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto.

  Warunki świadczenia usług

 9. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 10. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 14. Obsługa zamówień odbywa się w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

Warunki zawierania Umów

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać Produkt lub kurs z dostępnych na stronie sklepu,

  2. kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” lub równoważny,

  3. kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” lub równoważny.

  4. Kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” lub równoważny.

  5. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności oraz rodzaj wysyłki dla produktów fizycznych.

  6. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty.

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę o dostarczenie produktów lub kursów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia następuje w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od ich złożenia nie podlegają realizacji i są anulowane.

 6. Dostarczenie przedmiotu może odbyć się na dwa sposoby: wysyłka kurierem InPost bądź do paczkomatu InPost.

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Kursu -treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Podstawą zwrotu nie może być różnica w odcieniu użytego materiału, która wynika wyłącznie z ustawień monitora.

 4. Wyjątkiem od zwrotów są przedmioty przecenione ze względu na ich wady.

 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres kontakt@akademiasorobanu.pl.

 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. Konsumet ponosi koszty zwrotnej wysyłki Produktów.|
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą składając oświadczenie stosownej treści na adres email: kontakt@akademiasorobanu.pl

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Informacja o ciasteczkach

Na stronie używamy ciasteczek. Potrzebujemy ich by strona działała poprawnie. Więcej w naszej polityce prywatności.