Lipiec 27, 2018

Materiały

Materiały z których korzystamy są certyfikowane przez japońską szkołę ISHIDO-SHIKI. Są one uznawane za jedne z najskuteczniejszych materiałów do nauki arytmetyki mentalnej na świecie.

Materiały są w języku japońskim, ale brak znajomości tego języka wcale nie przeszkadza w nauce. Świetnie przemyślane i udoskonalane od 1973 roku ćwiczenia pomagają uczniom nabyć prawidłowe nawyki już na początku nauki, by potem procentowało to na trudniejszych etapach. Najpierw uczniowie nabywają podstawowe nawyki obliczeń na fizycznym liczydle japońskim- sorobanie korzystając z 3 książeczek „Hop”, „Step” i „Jump”. Ćwiczenia w nich zawarte prowadzą uczniów krok po kroku do coraz trudniejszych przykładów działań. Nauczyciel czuwa nad prawidłowa pracą rąk.

  • HOP – książeczka uczy podstaw dodawania i odejmowania za pomocą liczydła;
  • STEP – książeczka uczy przekraczania progu dziesiątkowego;
  • JUMP – książeczka uczy dodawania i odejmowania  z przekroczeniem 50, do 100.

Po opanowaniu umiejętności działań z tych 3 książeczek kursanci zaczynają doskonalić technikę i nabywać szybkość obliczeń: dodawania i odejmowania. Uczą się też mnożenia i dzielenia. Nauka odbywa się w oparciu o kolejne książeczki z zadaniami na poziomach od 10-9 kyu do 4 kyu.

Każdy uczeń zaczyna naukę od początkujących ćwiczeń i dzięki praktyce liczy coraz bieglej. Po ukończeniu poziomu 9-tego wprowadzane są ćwiczenia  metody Anzan, czyli liczenia w wyobraźni. Na każdych zajęciach sprawdza się skuteczność i czas obliczeń.