Warsztaty sorobanu - Akademia Sorobanu

Warsztaty sorobanu

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu organizujemy krótkie formy warsztatowe z obliczeń na sorobanie. Podczas warsztatów przedstawiamy historię liczydła, pokazujemy jak liczą mistrzowie w posługiwaniu się sorobanem, a w dalszej części uczymy wykonywania podstawowych działań: dodawania i odejmowania, a jeśli jest potrzeba to również demonstrujemy mnożenie i dzielenie.
Każdy z uczestników otrzymuje kartę zadań oraz na czas trwania warsztatów dobrej jakości liczydło produkcji japońskiej. Karty zadań dostosowane są do wieku i możliwości uczestników. Zakres warsztatów jest możliwy do uzgodnienia z zamawiającym.

  • Czas trwania warsztatów: od 40min  do 1,5h.
  • Liczba uczestników: do 30.
  • Adresaci warsztatów:
    • dzieci w wieku od 7 lat,
    • nauczyciele,
    • dorośli nie związani z edukacją dzieci
  • Wymagania lokalowe: sala z ławkami dla uczestników, projektor

Przykładowe realizacje: pikniki naukowe, eventy firmowe, lekcje w szkole, imprezy tematyczne