Publikacja o sorobanie w Studia de Cultura - Akademia Sorobanu

Publikacja o sorobanie w Studia de Cultura

Studia de Cultura Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis to  kwartalnik naukowy, który od 2010 roku publikuje najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych oraz współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy.
Soroban, to temat jednego z artykułów najnowszego 296 numeru kwartalnika. Po raz pierwszy w polskim wydawnictwie rangi naukowej ukazał się anglojęzyczny artykuł dotyczący tego liczydła. „Soroban – a road sign for future education” – tak brzmi tytuł artykułu dr. Alberta Wołkiewicza, który miał okazję towarzyszyć Akademii Sorobanu podczas wizyty w Japonii. Wspólnie z nim przyglądaliśmy się funkcjonowaniu japońskiej szkoły sorobanu Ishido-Shiki i zasiadaliśmy w szkolnych ławkach. Artykuł jest efektem jego obserwacji i rozmów z nauczycielami i uczniami szkoły Ishido oraz pracownikami Wydziału Edukacji Miasta Shiroi. Autor dokonał także syntezy dostępnych publikacji naukowych dotyczących wykorzystania Sorobanu w kontekście transformacji głównych kierunków edukacji jutra.

Artykuł o sorobanie (str. 104-111, 296 numer Studia de Cultura Annales) – POBIERZ 

Elektroniczna wersja 296 numeru Studia de Cultura Annales – POBIERZ