Kurs sorobanu - Akademia Sorobanu

Kurs sorobanu

Stacjonarny kurs sorobanu prowadzony jest według wytycznych Japońskiego Związku Sorobanu. Kompletny kurs składa się z kilku części:

  • część I – wstęp: elementarne podstawy dodawania i odejmowania. Po ukończeniu tego poziomu dziecko będzie potrafiło dodawać i odejmować na sorobanie w obrębie liczb do ok. 500.
  • część II – podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie na poziomie od 10 kyu do 7 kyu (dodawanie i odejmowanie 5-15 liczb dwucyfrowych, mnożenie przez liczby 1-2 cyfrowe, dzielenie przez liczby 1-cyfrowe), arytmetyka mentalna na poziomie 6kyu (mnożenie i dzielenie przez liczby 1-cyfrowe, dodawanie 3 liczb dwucyfrowych).
  • część III – zaawansowane działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, arytmetyka mentalna na poziomie od 6 kyu do 4 kyu dodawanie i odejmowanie 15 liczb 3-5 cyfrowych, mnożenie przez liczby 3-4 cyfrowe, dzielenie przez liczby 3-5 cyfrowe), arytmetyka mentalna na poziomie od 5 kyu do 4 kyu (mnożenie i dzielenie przez liczby 1-cyfrowe, dodawanie 4-6 liczb dwucyfrowych).
  • część IV – skomplikowane działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych, zaokrąglanie wyników na poziomie od 3 kyu do 1 kyu, arytmetyka mentalna na poziomie od 3 kyu do 1 kyu.

Zaliczenie poziomu odbywa się na zasadach japońskich na oryginalnych arkuszach egzaminacyjnych Soroban Foundation of Japan. Zdany egzamin uwieńczony jest certyfikatem wystawionym i honorowanym przez tę organizację.

  • Czas trwania pojedynczych zajęć: 45-50 min
  • Liczba zajęć w tygodniu: 1-3
  • Liczba uczestników: do 12.
  • Wiek uczestników: od 5 lat.
  • Wymagania lokalowe: sala z ławkami dla uczestników, tablica