Jaka częstotliwość zajęć sorobanu dla dzieci jest najlepsza?

Jaką częstotliwość zajęć sorobanu wybrać, by nauka była skuteczna? Czy zajęcia sorobanu raz w tygodniu wystarczą? Takie pytania dostajemy od rodziców.

Jeśli rodzice mają świadomość,  że postępy będą przychodzić wolniej i nauka zajmie więcej czasu, to tak, jedne zajęcia w tygodniu wystarczą. Jeśli dodatkowo rodzic zmotywuje dziecko, by poćwiczyło w czasie tygodnia w domu, to plus dla niego. Zalecamy jednak przynajmniej 2 zajęcia w tygodniu, by proces nauki przebiegał sprawnie i by nie obciążać dziecka pracą domową.

Wszyscy wiemy, że raz nabyta i nieużywana wiedza z czasem zanika. Wpływ na to mają własności naszego mózgu. Na temat pamięci prowadzonych jest wiele badań, którymi zajmował się min. niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus. W XX wieku  przeprowadził szereg eksperymentów sprawdzających pamięć. Na podstawie tych eksperymentów i zebranych danych narysował wykres zwany w psychologii krzywą zapominania.

Wykres pokazuje, że gdy czegoś się nauczymy, a potem tego nie używamy, to informacja znika z naszego mózgu w tempie wykładniczym. Większość informacji tracimy w ciągu kilku najbliższych dni, a potem regresja jest bardzo powolna. Oczywiście badacz ma świadomość, że tempo regresji zależy też od innych czynników, np. wolniej będą zanikać informacje, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie albo takie, które wykorzystujemy w życiu. Uśredniając w ciągu tygodnia po nauce tracimy ok. 80-90% przyswojonych informacji. Nie jest to pocieszające, ale na szczęście można temu procesowi przeciwdziałać. W jaki sposób? Tempo spadku informacji wyraźnie spada, gdy zdobywamy nowe informacje i nabywamy nowe umiejętności w oparciu o te, które już posiadamy. Jeśli dodatkowo jesteśmy zaangażowani w proces nauki i bierzemy w nim czynny udział, to efekty będą świetne.  W oparciu o swoje badania Ebbinghaus opracował krzywą pokazującą jak powtarzanie przeciwdziała zapominaniu. W przypadku nauki obliczeń na sorobanie jego krzywa zapominania z działaniami podtrzymującymi pamięć wygląda mniej więcej tak:

Ucząc się nowych strategii obliczeń bazujemy na tych, które opanowaliśmy wcześniej. Nie dajemy mózgowi czasu na to, by zapomniał wyuczone ruchy i strategie. Ciągle go stymulujemy do poznawania nowości. W rezultacie tracimy znikomą część nabytej wiedzy.

Ponad 40 letnie doświadczenia szkoły Ishido w Japonii pokazują, że dzieci pobierające naukę 2 razy w tygodniu mogą nabywać umiejętności obliczeń mentalnych nawet  3 razy szybciej niż te, które przychodzą tylko raz w tygodniu.

Warto wspomnieć jeszcze jeden aspekt zaobserwoany w szkole Ishido. Wśród dzieci przychodzących na zajęcia sorobanu raz w tygodniu aż ok. 50% rezygnuje z nauki w trakcie roku. Wynika to z braku świadomości rodziców i dzieci, że przy małej częstotliwości zajęć postępy przychodzą zauważalnie wolniej. Przy wolniejszych postępach spada zaś motywacja, która odgrywa ogromną rolę w procesie nauki.