Warsztaty sorobanu

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu organizujemy krótkie formy warsztatowe z obliczeń na sorobanie. Podczas warsztatów przedstawiamy historię liczydła, pokazujemy jak liczą mistrzowie w posługiwaniu się sorobanem, a w dalszej części uczymy wykonywania podstawowych działań: dodawania i odejmowania, a jeśli jest potrzeba to również demonstrujemy mnożenie i dzielenie. Każdy z uczestników otrzymuje kartę zadań oraz na czas trwania[…]

Kurs sorobanu

Kurs sorobanu prowadzony jest według wytycznych Japońskiego Związku Sorobanu. Kompletny kurs składa się z 11 poziomów: od poziomu wstępnego, aż do poziomu 1 kyu. Zaliczenie poziomu odbywa się na zasadach Japońskiego Związku Sorobanu na oryginalnych arkuszach egzaminacyjnych Foundation Soroban of Japan. Zdany u nas egzamin uwieńczony jest certyfikatem wystawionym i honorowanym przez Japoński Związek Sorobanu.[…]