Stary soroban

Publikacja o sorobanie w Studia de Cultura

Studia de Cultura Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis to  kwartalnik naukowy, który od 2010 roku publikuje najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych oraz współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy.Soroban, to temat jednego z artykułów najnowszego 296 numeru kwartalnika. Po raz pierwszy w polskim wydawnictwie rangi naukowej ukazał się anglojęzyczny[…]