Lekcja w Japonii

Krzywa uczenia się sorobanu – cz. 2

W poprzednim wpisie omówiliśmy krzywą uczenia się w odniesieniu do sorobanu. Czy na krzywą uczenia się ma wpływ nastawienie dziecka do nauki? Okazuje się, że ma i to ogromny. Dzieci przychodzą na nasze zajęcia z różnym nastawieniem. Obserwujemy też, jak to nastawienie pod wpływem różnych działań potrafi się zmienić – na lepsze lub czasem na[…]